W dniu 15 kwietnia 2021 roku odbyło się forum edukacyjne Polska-Estonia. Wzięli w nim udział przedstawiciele biznesu, oświaty i dyplomacji z Estonii i Polski.  Instytut Myśli Europejskiej został poproszony o zaprezentowanie panoramy polskiej edukacji i przedstawienie stojących przed nią wyzwań. Fundatorzy Instytutu Myśli Europejskiej i zaproszeni przez nich eksperci przedstawili poszczególne składowe tej rozbudowanej prezentacji. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozwoliło na udzielenie odpowiedzi na wiele pytań ze strony Estońskiej. W związku z tak pozytywnym oddźwiękiem zapowiadane są kolejne spotkania i warsztaty, w czasie których IME będzie kontynuować dialog zmierzający ku poprawie jakości edukacji – w oparciu o najlepsze przykłady i najlepsze światowe standardy.

Podobne podziękowania otrzymali też inni zaangażowani w przygotowanie konferencji przedstawiciele IME

Agenda spotkania

13.00 – 13.15  CET

Uwagi wstępne: Martin Roger, Ambasador Estonii w Polsce

Birgit Lao, przedstawiciel dyplomatyczny ds. edukacji

13:15 – 13:25

Max Bojarski Przewodniczący Rady fundatorów Instytutu Myśli Europejskiej (IME). Członek European AI Alliance przy Komisji Europejskiej. Instytut Myśli Europejskiej | Fundacja Instytutu Myśli Europejskiej (fime.pl)

  • polski system edukacji
  • Jakie możliwości polski rynek edukacyjny może zaoferować estońskim rozwiązaniom innowacyjnym i organizacjom edukacyjnym?

13.25 – 13.40    Agneszka Perska, współzałożycielka, współwłaścicielka i dyrektor kilku prywatnych przedszkoli i żłobków Europejskiej Akademii Dziecka i Akademii Maluszka

Polski system edukacji – Przedszkola

  • możliwości w branży – Przedszkola
  • Europejska Akademia Dzieci PEAD – studium przypadku

13.40 – 13.50 CET Ania Szkolut, współzałożycielka Instytutu Myśli Europejskiej (IME) architekt i projektantka wnętrz, wykładowca na Wydziale Architektury i Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego w zakresie urbanistyki, zieleni miejskiej i Biophilic Design. Koncentruje się na projektowaniu szkół podstawowych.

  • Szkoły podstawowe
  • Przestrzeń dla edukacji w Polsce jak to działa
  • możliwości – przestrzeń do pracy, lokalizacje i szkoły podstawowe

13:50 – 14:05 CET Dr Karolina Watras, dyrektor, Akademeia High School

Stypendystka United World Colleges w Cheltenham Ladies’ College oraz absolwentka dwóch uczelni w Cambridge (Christ’s i Jesus), a także Courtauld Institute of Art w Londynie. Dr Watras pracowała na Uniwersytecie Cambridge jako superwizor i wykładowca stowarzyszony na Wydziale Historii Sztuki, p.o. dyrektora studiów w Jesus i Trinity Colleges oraz prowadząca kurs w Instytucie Kształcenia Ustawicznego.

 

  • Polski system edukacji – polskie gimnazjum/liceum