Instytut Myśli Europejskiej

Populum Liberum

TRWA REKRUTACJA

DO 4 EDYCJI

SUSTAINABILITY LEADERSHIP ACADEMY

04.12.2023r. na Giełdzie Papierów Wartościowych odbyła się Gala podsumowująca 3 edycję Programu SLA!

KONTAKT Z NAMI:

Fundacja Instytut Myśli Europejskiej

ul. Kamionkowska 9 lok 99,

03-805 Warszawa, Polska

e-mail: kontakt@fime.pl

Instytut Myśli Europejskiej

Jesteśmy Fundacją powołaną przez grupę wolnych ludzi („Populum Liberum”), których połączyła misja:

Poprzez edukację chcemy budować świadome,
wolne i samorządne społeczeństwo, wspierające
postawy zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. 

Kim jesteśmy? Do czego dążymy?

Instytut Myśli Europejskiej „Populum Liberum” jest organizacją propagującą wartości stanowiące fundament dla Wspólnoty Europejskiej, spajające jej narody i wyznaczające kierunek rozwoju.

Wartości te to:
pokój, wolność, tolerancja, sprawiedliwość, humanizm, solidarność, praca i opieka nad środowiskiem naturalnym człowieka.

Zadaniem IME jest stałe podnoszenie rangi tych wartości, ich obrona i popularyzacja poprzez działania określone w Statucie Fundacji. Narzędziami, które posłużą nam w realizacji tego zadania będzie szeroko pojęta edukacja, działalność badawcza i wydawnicza.

Partnerzy

Aktualności