Fundacja Instytut Myśli Europejskiej

KONTAKT Z NAMI:

Instytut Myśli Europejskiej
ul. Kamionkowska 9 lok. 99

03-805 Warszawa, Polska

e-mail: kontakt@fime.pl

W ramach naszej działalności, Instytut Myśli Europejskiej „Populum Liberum” aktywnie dąży do przekształcania społeczeństwa poprzez przykład i inicjowanie debaty społecznej. Inspirujemy do działań na rzecz zrównoważonego świata, koncentrując się na adresowaniu przykładowych trendów globalnych w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz realizacji celów SDG i kryteriów społecznej odpowiedzialności biznesu (ESG).

Naszym celem jest nie tylko podniesienie świadomości społeczeństwa, ale także aktywne zaangażowanie jednostek w kształtowanie przyszłości zrównoważonego świata. Realizujemy to poprzez organizację, a także uczestnictwo w debatach społecznych, konferencjach oraz seminariach, które umożliwiają wymianę myśli i doświadczeń. Podejmujemy również wyzwania związane z aktualnymi trendami globalnymi, skupiając się na obszarach zrównoważonego rozwoju.

Dążymy do wspomnianego ekorozwoju, integrując w innowacje i odpowiedzialność we wszystkich aspektach życia społecznego. Nasza praca obejmuje gospodarkę, społeczeństwo i środowisko naturalne. Popieramy ideę gospodarki obiegu zamkniętego, promujemy zrównoważoną energię, wspieramy proces cyfryzacji, w tym rozwój sztucznej inteligencji, promujemy bio ekonomię oraz rozwijamy odporność społeczeństw na zmiany i zagrożenia.

Przez te inicjatywy staramy się ukierunkować rozwój społeczeństwa ku bardziej zrównoważonemu i zintegrowanemu światu, gdzie innowacje idą w parze z odpowiedzialnością, a działania jednostek przyczyniają się do globalnego dobra. Narzędziami, które służą nam w realizacji powyższych zadań jest szeroko pojęta edukacja, działalność badawcza i wydawnicza.

Szczycimy się podjętą przez nas coroczną organizacją kompleksowego cyklu szkoleń o nazwie “Sustainability Leadership Academy”, które kierowane jest do osób chętnych zmieniać świat na lepsze.