Fundacja Instytut Myśli Europejskiej

KONTAKT Z NAMI:

Instytut Myśli Europejskiej
ul. Włodarzewska 45B,                                                  02-384 Warszawa, Polska

e-mail: kontakt@fime.pl

O nas

Poprzez edukację chcemy budować świadome, wolne i samorządne społeczeństwo, wspierające postawy zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.

Instytut Myśli Europejskiej „Populum Liberum” jest organizacją propagującą wartości stanowiące fundament dla Wspólnoty Europejskiej, spajające jej narody i wyznaczające kierunek rozwoju.

Wartości te to pokój, wolność, tolerancja, sprawiedliwość, humanizm, solidarność, praca i opieka nad środowiskiem naturalnym człowieka.

Zadaniem IME jest stałe podnoszenie rangi tych wartości, ich obrona i popularyzacja poprzez działania określone w Statucie Fundacji. Narzędziami, które posłużą nam w realizacji tego zadania będzie szeroko pojęta edukacja, działalność badawcza i wydawnicza.

Zgłoś pomysł