Czym jest nasz autorski program Sustainability Leadership Academy?

Jest to program, składający się z wysokiej klasy szkoleń, prowadzonych przez kluczowych ekspertów rynkowych, którzy dzielą się swoimi praktycznymi doświadczeniami z życia zawodowego.

Jakie wartości są przekazywane uczestnikom SLA?

 • Przede wszystkim motywuje ich do realnego szukania rozwiązań dla wyzwań społecznych.
 • Uczy podejścia “working together” w zespołach zajmujących się badaniami, innowacjami i kreacją.
 • Promuje strategie ESG.

Uczestnicy opracowują w trakcie trwania projektu odpowiednie do podanego na początku szkolenia kontekstu, rozwiązania dla wyzwań społecznych. Pracują oni w zespołach zajmujących się badaniami, realizacją koncepcji i szczegółowym projektowaniem, które demonstruje innowacyjne i kreatywne myślenie. Uczestnicy muszą wziąć pod uwagę techniczne, społeczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty problemu projektowego, aby opracować rozwiązania, które prawdopodobnie będą wykonalne w rzeczywistym świecie.

Jak można się domyślić jest wiele celów programu SLA… Jednak jako najważniejsze można wymienić:

 • kształcenie i wzmacnianie pozycji młodych ludzi,
 • rozwinięcie umiejętności wdrażania modelu PERMA* w życiu codziennym w celu osiągnięcia dobrostanu,
 • zwiększenie świadomości i zrozumienie przyszłych perspektyw Agendy Zrównoważonego Rozwoju
 • nauka jak pozytywnie przyczynić się do realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i poza nią,
 • zapewnienie także możliwości nawiązywania kontaktów z liderami, decydentami i pionierami technologii.

Wszystko po to, aby uczestnicy stali się następną generacją liderów, którzy uwzględniają zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach życia.

Po pozytywnie zakończonym programie  Sustainability Leadership Academy, będą oni potrafili zastosować wiele nowych umiejętności w swoim życiu zawodowym, takich jak:

 • metody analityczne do tworzenia projektów uwzględniających zrównoważony rozwój społeczny, środowiskowy i ekonomiczny,
 • wprowadzanie innowacji w projektowaniu bądź kreatywne pomysły, opracowując rozwiązania pasujące do kontekstu,
 • skuteczne komunikowanie koncepcji i procesów projektowych w formie pisemnej i ustnej,
 • pracowanie jako produktywny członek zespołu, uznając role, obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych osób w zespole.

Wykazywać będą oni również silną wolę wykorzystania własnych zasobów do prowadzenia szczęśliwego życia. 

*PERMA –  Pozytywne Emocje (P), Zaangażowanie (E), Pozytywne Relacje (R), Znaczenie (M), Osiągnięcia (A)

Patroni programu