15 marca 2021, w rocznicę ogłoszenia lockdownu, Fundacja Instytutu Myśli Europejskiej została partnerem I edycji Kongresu Dobrych Praktyk.

W całym wydarzeniu w 22 panelach wzięło udział 104 panelistów, zrealizowano ponad 14 godzin relacji live, z czego 2 panele prowadzili przedstawiciele Instytutu Myśli Europejskiej.

Kongres odpowiedział na wiele pytań i problemów kadry menedżerskiej szczególnie istotnych wobec przedłużającego się lockdownu.

Insytyut Myśli Europejskiej objął opieką merytoryczną dwa wymienione poniżej panele:

„Dobre Praktyki okiem Transformacji cyfrowej i zarządzania zmianą organizacyjną”

Prowadzącym panel był Fundator, Przewodniczący Rady Nadzorczej IME Usamah Afifi, który razem z gośćmi dyskutował o innowacyjnych rozwiązaniach, częściowo wymuszonych przez pandemię covid-19. Paneliści opowiadali o zmianach w ich organizacjach i o tym jak sobie poradzili z wyzwaniami, jak adaptowały się ich firmy do zmieniających warunków, oraz jak wdrażano w życie w warunkach przyśpieszenia transformacje cyfrowe.

„Kryzys społeczny, kryzys wizerunkowy – jak sobie z nim poradzić?”

Drugi panel realizowany przez IME przez prowadzącego panel dotyczył wpływu sytuacji epidemiologicznej w obszarze kryzysu wizerunkowego. Prowadzący panel Fundator, członek Rady Nadzorczej Instytutu Myśli Europejskiej Marek Białek razem z gośćmi starał się odpowiedzieć na pytania czy Covid-19 spowodował wzrost społecznych i instytucjonalnych kryzysów. Dyskutowano jaki wpływ na wzmożenie występowania sytuacji kryzysowych mają media elektroniczne, które tak znakomicie rozwinęły się w dobie epidemii. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w tej kwestii, podzielili się własnymi sprawdzonymi metodami radzenia sobie z kryzysem, zarówno w obszarze kryzysu osobistego, jak i kryzysu w firmie.

Podsumowanie tego panelu:
https://www.linkedin.com/posts/marek-bia%C5%82ek-269a555b_kryzys-activity-6778014485073461248-LhrS

 

Kongres okazał się znakomitą okazją do wymiany poglądów między członkami Fundacji Instytutu Myśli Europejskiej a wiodącymi menedżerami polskiego biznesu.

Więcej o Kongresie: