W przyszłym miesiącu kończy się kadencja przewodnictwa Królestwa Belgii
 w Radzie Unii Europejskiej, co zbiega się z kolejnymi wyborami europejskimi.

Jakie osiągnięcia należy odnotować w krótkim podsumowaniu?


Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jest rotacyjna i sprawuje ją po kolei każde państwo członkowskie. Polega ona na kierowaniu pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dbaniem o ciągłość prac Unii Europejskiej, porządkiem procedur legislacyjnych i współpracą państw członkowskich. Rada Unii Europejskiej – organ traktatowy – współpracuje z wybieranymi członkami Parlamentu Europejskiego oraz Komisją Europejską za pośrednictwem swojej prezydencji, która wykonuje przede wszystkim czynności mediacyjne. 

Okres prezydencji belgijskiej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. przypadł na czas przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz 20. rocznicy przystąpienia prawie kilkunastu państw do wspólnoty, w tym Polski.

Nowy impuls do zmian miały wyznaczać cele prezydencji, do których należały w szczególności: obrona praworządności, demokracji i jedności; zwiększanie konkurencyjności, realizacja sprawiedliwej transformacji ekologicznej, wzmacnianie programu społecznego i zdrowotnego Unii Europejskiej; ochrona ludzi i granic; promowanie globalnego wymiaru Europy.

Priorytety te można znaleźć na mediach społecznościowych belgijskiej prezydencji.

Klamrą półrocznej prezydencji Belgii było nadzwyczajne posiedzenie przywódców w ramach Rady Europejskiej,
które odbyło się od dnia 17 do 18 kwietnia 2024 r. Podczas tego spotkania m. in. wezwano Radę Unii Europejskiej do wdrożenia planu pomocowego dla Ukrainy poprzez dostarczenie sprzętu i amunicji na front. Konkluzje spotkania miały odpowiedzieć na potrzebę zebrania głów państw w kraju sprawującym prezydencję, co dotychczas w gorącym okresie legislacyjnym nie miało miejsca w Brukseli.

Czy rozwiązania przyjęte na czas wojny przykryły sytuację społeczno – gospodarczą w Europie?
Niekoniecznie, bowiem na sam koniec prezydencji udało się przegłosować ważny dla zachodniej Europy tzw. Pakt Migracyjny, doprowadzić do przyjęcia aktu w sprawie sztucznej inteligencji (rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej) oraz dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Choć wskazane akty prawne nie stanowią jeszcze obowiązującego prawa, tj. nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przyjęte były w okresie marzec – maj bieżącego roku.

Źródła:
1) https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu – Dostęp: dn. 19.05.24 r.
2)https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/ – Dostęp: dn. 19.05.24 r.
3)https://www.pb.pl/dodatkowy-szczyt-na-wniosek-belgii-1213599 – Dostęp: dn. 19.05.24 r.