2 grudnia 2022 Max Bojarski, wraz z innymi przedstawicielami europejskich organizacji promujących wartości humanistyczne, uczestniczył w spotkaniu na wysokim szczeblu z Margaritisem Schinasem – Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i  Othmarem Karasem –  Pierwszym Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji Komisji Europejskiej dot. realizacji art. 17 (współpracy władz EU z przedstawicielami organizacji promujących wartości humanistyczne). 

Temat przewodni zebrania obracał się wokół pytania , jaki wpływ na Unię Europejską ma, bądź może mieć w przyszłości wojna w Ukrainie.

Była to owocna dyskusja na temat wsparcia Ukrainy, obrony  europejskich  wartości demokratycznych, praw podstawowych i rządów prawa.

Max Bojarski poruszył między innymi zagadnienie potencjalnego wpływu edukacji psychologicznej na rozwój społeczeństw w duchu zrównoważonego rozwoju, oraz zwrócił uwagę na niektóre zagrożenia dla wolności przekonań wewnątrz EU pochodzące spoza granic Wspólnoty.

Po tym spotkaniu, w nawiązaniu do poruszonych w jego trakcie kwestii, Komisja Europejska postanowiła  mianować Fransa van Daelego specjalnym wysłannikiem ds. propagowania wolności dot. religii i przekonań poza UE. Pan von Daeli objął to  stanowisko niezwłocznie. Specjalny wysłannik będzie podlegał wiceprzewodniczącemu Schinasowi, który odpowiada za prowadzenie dialogu Komisji z kościołami i stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi, a także z organizacjami filozoficznymi i nie wyznaniowymi. Należy pamiętać, że w  wielu częściach świata wolność religii lub przekonań jest przedmiotem ataków, stąd pełniona przez Fransa van Daelego rola będzie w tym kierunku kluczowa.