W dniu 22 maja 2024 r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się pierwsze spotkanie Fundacji – Instytut Myśli Europejskiej o charakterze strategiczno-operacyjnym. Dzisiaj mamy zaszczyt podzielić się z Państwem ustaleniami tego spotkania. 

Począwszy od dnia 22 maja 2024 r., wprowadziliśmy projektowy standard pracy w całej organizacji, aby jak najlepiej przedstawić wyniki naszej pracy na stronach internetowych i mediach społecznościowych. Wszystkie osoby uczestniczące w projektach Fundacji podzielono na grupy operacyjne (funkcyjne) i projektowe, z odrębnymi listami zadań. Prowadzenie list zadań i opiekę nad ich jakością powierzono liderkom i liderom poszczególnych zespołów. 

Zespoły pracują według wypracowanego wewnętrznie kontraktu zespołowego, którego filarami są: komunikacja i feedback, terminowość oraz zgłaszanie ryzyk. Korzystają także z dostępnych na mediów społecznościowych do pozostawania w kontakcie. Dalsza integracja zostanie przetestowana przy organizacji kolejnej edycji Sustainabiliy Leadership Academy (SLA4). Zorganizowanie wydarzenia będzie priorytetowym zadaniem Fundacji. 

O dalszych działaniach Fundacji i działalności jej liderek i liderów, w tym organizującego spotkanie Prezesa Fundacji, będziemy informować na bieżąco. W szczególności ujawnimy szczegóły projektu SLA4. Pozdrawiamy i zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami ze spotkania.

Szanowni Państwo,

Jestem zaszczycony, mogąc przedstawić naszą Fundację Instytut Myśli Europejskiej, której misją jest harmonijna jakość życia człowieka w jego otoczeniu i naturze. Wierzymy, że teraźniejsze potrzeby mogą być zaspokajane bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń, a nawet dodając wartość do ich życia.

Wyobraźmy sobie bliską przyszłość: nasza Fundacja jest zaproszona do panelu eksperckiego na Forum w Davos oraz na Europejskim Forum Gospodarczym w Katowicach. Kraje Zatoki Perskiej, którym kończą się zasoby ropy, konsultują się z nami w kwestii strategii przejścia na zrównoważony rozwój. Nasza niezależność i zdolność do formowania opinii w kluczowych tematach, takich jak ekologiczność samochodów elektrycznych czy wykorzystanie drewna w budownictwie, sprawiają, że jesteśmy cenionymi doradcami i partnerami w inkubacji kluczowych projektów w społeczeństwie i gospodarce.

Nasze działania opierają się na wartościach takich jak wolność i niezależność, innowacyjność, operacyjna doskonałość, unikalna wartość oraz silna przynależność absolwentów. Działamy zgodnie z naszymi wartościami, wolni od zewnętrznych wpływów, inkubujemy projekty, wspieramy liderów i wykorzystujemy najnowsze technologie. Jesteśmy sprawni i skuteczni, dostarczając wartość naszym partnerom i społeczności, zapewniając unikalne korzyści dla naszych członków i uczestników rynku. Tworzymy elitarną, etyczną społeczność, przyciągając najlepszych kandydatów na przyszłych liderów innowacji.

Nasza działalność obejmuje organizację konferencji ESG, przygotowywanie raportów, realizację projektów konsultingowych oraz opracowywanie rozwiązań AI. Współpracujemy z wieloma partnerami, z którymi łączą nas wspólne wartości i misja zrównoważonego rozwoju oraz ESG.

Planujemy zdywersyfikować nasze projekty poza flagowym projektem edukacyjnym Sustainability Leadership Academy na inne obszary, np. uruchomienie Thinktank ESG, organizację konferencji ESG, realizację projektów doradczych, które mają na celu pozyskanie środków na nasze cele statutowe.

Nawiązaliśmy współpracę strategiczną z najstarszym klubem Lions w Polsce, z którym łączą nas wspólne wartości i misja zrównoważonego rozwoju oraz ESG. Część naszych członków jest już członkami Lions, a wśród członków rady fundatorów IME znajduje się wielu członków Lions Club. Razem opracowujemy wspólne plany w zakresie ESG.

Obecnie stajemy przed wyzwaniami związanymi z rozpoznawalnością, fundraisingiem oraz efektywnością dostarczania wartości. Dziękuję każdemu z Was za wsparcie IME i mnie. Dziękuję za dotychczasową pracę i wkład w naszą wspólną misję. Zachęcam Was do zastanowienia się nad Waszymi priorytetami oraz misją i wartościami, które realizujecie, działając w IME. Ta energia motywuje mnie do jeszcze większego zaangażowania. Jestem zdeterminowany, aby stworzyć w IME przestrzeń do tworzenia, efektywnej pracy i przełomowych innowacji w ramach naszych wartości. Ważne jest, abyśmy myśleli kreatywnie, nieszablonowo, międzynarodowo i proludzko.

Dziękuję za uwagę i wsparcie.

Usamah Afifi
Prezes Fundacji Instytut Myśli Europejskiej