Członkowie IME zaangażowali się w inicjatywę zbierania głosów na realizację ekologicznej ochrony parku przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza. Udało się zebrać 2805 głosów, dzięki którym projekt został wybrany do dalszej realizacji w roku 2022. Autorem projektu jest członek IME: Usamah Afifi. link do projektu: https://bo.um.warszawa.pl/projekt/24484?user=

Stworzenie ekologicznej bariery z roślin – zamiast tradycyjnych ekranów dźwiękoszczelnych – wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, który jest wysoko na liście priorytetów IME. Barierę tworzy obszar o przewadze roślin zimozielonych, stanowiących naturalny pas filtrujący i pochłaniający zanieczyszczenia. Powstanie strefa spokoju w parku, bez konieczności stosowania sztucznych przesłon. Ta koncepcja pozwoli może w przyszłości na zastąpienie sztucznych ekranów bardziej zrównoważonymi praktycznymi, estetycznymi i aktywnymi powierzchniami zieleni. Zwiększy to obszary bio-zielone na terenach miast i wsi, wpłynie na zmniejszenie śladu węglowego oraz na podwyższenie jakości życia mieszkańców.  

Projekt dostał zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków i jest ważnym krokiem do rewitalizacji pięknego warszawskiego Parku Skaryszewskiego im. Paderewskiego. Wpisuje się on w estetyczną i historyczną koncepcję parku.

Ciekawostką jest fakt, że Park Paderewskiego leży na terenie, gdzie odbywały się wybory królów Polski.

Dla IME ważne jest uświadamianie obywateli, że ich głos się liczy i że można realizować różne projekty spełniające zrównoważone cele wspierając ich własne inicjatywy. Zgłoś swój pomysł pod poniższym linkiem: https://fime.pl/skrzynka-na-pomysly/