Kompleksowy system monitoringu zapobiegającego pandemii

Projekt ten ma za zadanie odnalezienie, obserwacje i informowanie ludzi o miejscach, które cechują się wysokim stopniem ryzyka powstania nowej choroby poprzez aplikacje i mapę z miejscami zagrożonymi. Chodzi tu w szczególności o obszary, w których zamieszkuje dzika zwierzyna, ponieważ w znacznej większości chorób, to właśnie dzikie zwierzęta, bądź owady przyczyniły się do przeszłych pandemii. Projekt ten ma głównie na celu ochronę ludzi przed epidemiami, a także bezpieczeństwo.

Projekt „Kompleksowego systemu monitoringu zapobiegającego pandemii” został oceniony najwyżej w pierwszej edycji Sustainability Leadership Academy. Laureaci pomysł ten przedstawili w trakcie międzynarodowego szczytu ekologicznego Carbon Footprint Summit 2021. 

SLA_projekt_1

System monitoringu termowizyjnego

Projekt miał na celu stworzenie kamer termowizyjnych w miejscach o znacznej ilości ludzi, jak chociażby metro, w celu sprawdzania temperatury ciała. Celem było w szczególności zbieranie danych oraz możliwość informowania o chorobie. Działania kamer mają pokazywać na ekranie przy wejściu, z danego obszaru stan zdrowia osoby – kolor wskazywać ma temperaturę w normie lub gorączkę. Ważne jest to, iż twarze mają być nieuchwytywalne, aby przechodzący nie obawiali się o dane osobowe. Zebrane dane dodatkowo wykorzystane mają być do badań oraz statystyk dla kraju. 

SLA1_projekt_2

Bramki do metra

Projekt zakłada stworzenie innowacyjnych bramek do metra, które mają na celu skuteczne przeciwdziałanie pandemii poprzez kontrolę temperatury ciała osób wchodzących na stacje metra.

Bramki do metra wyposażone będą w zaawansowane sensory termiczne, zdolne dokładnie zmierzyć temperaturę ciała każdej osoby przechodzącej przez bramkę. W przypadku wykrycia podwyższonej temperatury, bramka automatycznie powiadomi personel stacji, co umożliwi podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych, takich jak skierowanie osoby na badanie medyczne lub odmówienie wejścia na stację. Bramki do metra zostaną zaprojektowane z myślą o szybkości i wydajności, aby zminimalizować zakłócenia w ruchu pasażerów. Będą one także łatwe w obsłudze i zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników stacji metra.

Celem projektu jest stworzenie dodatkowej warstwy ochrony przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, takich jak COVID-19, w miejscach o dużym skupisku ludzi, takich jak metro. 

FINAŁ PROJEKTU

Zobacz najnowsze wpisy